Uzbekistan on the Way to Developing a Strong Social Policy
view article

Keywords

social policy
organizational and legal
social protection
state support of families with children

How to Cite

Murodaliyevich, G. S. (2024). Uzbekistan on the Way to Developing a Strong Social Policy. Excellencia: International Multi-Disciplinary Journal of Education (2994-9521), 2(7), 10-13. https://doi.org/10.5281/

Abstract

In this scientific article, The People of Uzbekistan are intensively engaged in the processes of achieving independence, the implementation of modern reforms in the field of human rights. The beginning of the implementation of gross social policy for the purpose of social protection of the population.

view article

References

Karimov I.A. O‘zbekiston: milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura. 1-tom. – T.: O‘zbekiston, 1996. – 327-bet.

Miziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021 yil. – 464 b.

O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi.www.lex.uz.

O‘zbekiston Respublikasining 1993 yil 3 sentyabrdagi “Fuqarolarning davlat pensiya ta’minoti to‘g‘risida”gi qonuni. “O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axborotnomasi”, 1993 yil, 9-son, 338-modda .

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 1 iyundagi “Aholiga sifatli ijtimoiy xizmat va yordam ko‘rsatish hamda uning samarali nazorat tizimini yo‘lga qo‘yish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-82-son Farmoni // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 05.06.2023 y., 06/23/82/0327-son.

Qodirov Q. Mahallaning istiqboli. // Hayot va qonun. – Toshkent, 2001. - № 2-3. – B. 71.

Mahmudbekov Sh. O‘zini-o‘zi boshqarish tizimi – demokratiya mahsuli. // Hayot va qonun. – Toshkent, 2001. - № 1. – B. 10.

Strashun B.A. Konstitusionnoye (gosudarstvennoye) pravo zarubejnыx stran. T. 3. – M.: BEK, 1998. – 476 b.

Pensiya jamg‘armasi rasmiy sayti - Pension_uz@pfsa.mf.uz

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika Agentligi sayti – info@stat.uz